Sản phẩm ưa chuộng
DÂU TÂY - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 150,000
TÁO Fuji  - Agri Việt Hưng
Giá bán : 1,600,000
KIWI VÀNG - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 245,000
KIWI XANH  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 165,000
LÊ COLOLA  - Agri Việt Hưng .
Giá bán : 275,000
CAM MỸ - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 145,000
Báo Giá Hoa Quả Nhập Khẩu

GIỎ HOA QUẢ

GIỎ ĂN HỎI  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 1,800,000