Sản phẩm ưa chuộng
DÂU TÂY - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 185,000
TÁO Fuji  - Agri Việt Hưng
Giá bán : 130,000
KIWI VÀNG - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 275,000
KIWI XANH  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 125,000
LÊ CORELLA  - Agri Việt Hưng .
Giá bán : 150,000
CAM MỸ - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 155,000
Báo Giá Hoa Quả Nhập Khẩu