Sản phẩm ưa chuộng

Hoa quả nhập khẩu

NHO HÀN QUỐC
Giá thị trường : 380,000
Giá bán : 330,000
Hộp Cherris 2kg
Giá thị trường : 2,000,000
Giá bán : 1,000,000
Táo Rockit
Giá thị trường : 135,000
Giá bán : 125,000
Táo Rockit
Giá thị trường : 135,000
Giá bán : 125,000
Nho Ngón Tay - Mỹ
Giá thị trường : 450,000
Giá bán : 399,000
Hộp Quà Tặng.
Giá bán : 700,000
Hộp Quà Tặng
Giá bán : 990,000
TỎI ĐEN
Giá thị trường : 1,550,000
Giá bán : 1,350,000
Quà Tặng
Giá bán : 990,000
Lê Hàn Quốc
Giá thị trường : 160,000
Giá bán : 130,000
Dưa Hàn Quốc
Giá thị trường : 265,000
Giá bán : 220,000
Cherris  Mỹ
Giá thị trường : 500,000
Giá bán : 450,000
Lãng Hoa quả
Giá bán : 2,200,000
CAM VÀNG MỸ
Giá bán : 150,000
Xoài Thailan
Giá bán : 75,000
TÁO ENVY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 205,000
Giá bán : 270,000
LÊ THIÊN ĐƯỜNG - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 520,000
NHO ĐỎ KO HẠT  - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 265,000
Giá bán : 250,000
TÁO GANA - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 125,000