Sản phẩm ưa chuộng
DÂU TÂY - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 150,000
TÁO Fuji  - Agri Việt Hưng
Giá bán : 130,000
KIWI VÀNG - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 195,000
KIWI XANH  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 125,000
LÊ CORELLA  - Agri Việt Hưng .
Giá bán : 150,000
CAM MỸ - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 155,000
Báo Giá Hoa Quả Nhập Khẩu

Hoa quả nhập khẩu

CAM VÀNG MỸ
Giá bán : 150,000
Xoài Thailan
Giá bán : 65,000
MẬN ÚC - Agri Việt Hưng
Giá thị trường : 305,000
Giá bán : 295,000
LÊ KOREA - Agri Việt Hưng
Giá thị trường : 255,000
TÁO ENVY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 235,000
Giá bán : 190,000
LÊ THIÊN ĐƯỜNG - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 320,000
TÁO  EN VY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 260,000
Giá bán : 190,000
TÁO GANA - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 140,000
NHO KO HẠT -  Agri Việt Hưng.
Giá bán : 200,000
CHANH VÀNG  - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 135,000
Giá bán : 175,000
TÁO SONA  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 150,000
DƯA NHẬT - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 145,000
TÁO AMBOSIA  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 155,000
TÁO GANA  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 135,000