Sản phẩm ưa chuộng
Báo Giá Hoa Quả Nhập Khẩu

Hoa quả nhập khẩu

Táo Rockit
Giá thị trường : 135,000
Giá bán : 125,000
Táo Rockit
Giá thị trường : 135,000
Giá bán : 125,000
Nho Ngón Tay - Mỹ
Giá thị trường : 450,000
Giá bán : 399,000
Hộp Quà Tặng.
Giá bán : 700,000
Hộp Quà Tặng
Giá bán : 990,000
TỎI ĐEN
Giá thị trường : 1,550,000
Giá bán : 1,350,000
Quà Tặng
Giá bán : 990,000
Táo Hàn Quốc
Giá thị trường : 199,000
Lê Hàn Quốc
Giá thị trường : 160,000
Giá bán : 130,000
Dưa Hàn Quốc
Giá thị trường : 265,000
Giá bán : 220,000
Cherris  Mỹ
Giá thị trường : 700,000
Lãng Hoa quả
Giá bán : 2,200,000
CAM VÀNG MỸ
Giá bán : 135,000
Xoài Thailan
Giá bán : 65,000
TÁO ENVY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 205,000
Giá bán : 180,000
LÊ THIÊN ĐƯỜNG - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 520,000
NHO ĐỎ KO HẠT  - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 265,000
Giá bán : 240,000
TÁO  EN VY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 225,000
Giá bán : 180,000
TÁO GANA - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 125,000