Sản phẩm ưa chuộng
Báo Giá Hoa Quả Nhập Khẩu

Hoa quả nhập khẩu

Hộp Quà Tặng.
Giá bán : 700,000
Hộp Quà Tặng
Giá bán : 990,000
TỎI ĐEN
Giá thị trường : 1,550,000
Giá bán : 1,350,000
Quà Tặng Hàn Quốc.
Giá bán : 699,000
Quà Tặng
Giá bán : 990,000
Táo Hàn Quốc
Giá thị trường : 220,000
Giá bán : 199,000
Lê Hàn Quốc
Giá thị trường : 160,000
Giá bán : 135,000
Dưa Hàn Quốc
Giá thị trường : 165,000
Giá bán : 220,000
Cherris  New Zealand
Giá thị trường : 700,000
Giá bán : 650,000
Lãng Hoa quả
Giá bán : 2,200,000
CAM VÀNG MỸ
Giá bán : 150,000
Xoài Thailan
Giá bán : 65,000
MẬN ÚC - Agri Việt Hưng
Giá bán : 500,000
TÁO ENVY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 235,000
Giá bán : 215,000
LÊ THIÊN ĐƯỜNG - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 520,000
Giá bán : 500,000
NHO ĐỎ KO HẠT  - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 245,000
Giá bán : 230,000
TÁO  EN VY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 285,000
Giá bán : 255,000
TÁO GANA - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 125,000
XOÀI THÁI   - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 105,000