Sản phẩm ưa chuộng
Báo Giá Hoa Quả Nhập Khẩu

Hoa quả nhập khẩu

Cherris  New Zealand
Giá thị trường : 65,000,000
Giá bán : 4,990,000
Lãng Hoa quả
Giá bán : 2,200,000
CAM VÀNG MỸ
Giá bán : 150,000
Xoài Thailan
Giá bán : 65,000
MẬN ÚC - Agri Việt Hưng
Giá thị trường : 305,000
LÊ KOREA - Agri Việt Hưng
Giá thị trường : 255,000
TÁO ENVY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 235,000
Giá bán : 185,000
LÊ THIÊN ĐƯỜNG - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 320,000
TÁO  EN VY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 260,000
Giá bán : 185,000
TÁO GANA - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 125,000
NHO KO HẠT -  Agri Việt Hưng.
Giá bán : 220,000
CHANH VÀNG  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 225,000
TÁO SONA  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 150,000
DƯA NHẬT - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 145,000