Sản phẩm ưa chuộng
Báo Giá Hoa Quả Nhập Khẩu

Hoa quả nhập khẩu

Táo Hàn Quốc
Giá thị trường : 155,000
Giá bán : 145,000
Lê Hàn Quốc
Giá thị trường : 160,000
Giá bán : 135,000
Dưa Hàn Quốc
Giá thị trường : 155,000
Giá bán : 135,000
Cherris  New Zealand
Giá thị trường : 700,000
Giá bán : 650,000
Lãng Hoa quả
Giá bán : 2,200,000
CAM VÀNG MỸ
Giá bán : 150,000
Xoài Thailan
Giá bán : 105,000
MẬN ÚC - Agri Việt Hưng
Giá bán : 500,000
LÊ KOREA - Agri Việt Hưng
Giá thị trường : 155,000
Giá bán : 135,000
TÁO ENVY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 285,000
Giá bán : 255,000
LÊ THIÊN ĐƯỜNG - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 520,000
Giá bán : 500,000
TÁO  EN VY - Agri Việt Hưng.
Giá thị trường : 285,000
Giá bán : 255,000
TÁO GANA - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 125,000
NHO KO HẠT -  Agri Việt Hưng.
Giá bán : 250,000
CHANH VÀNG  - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 225,000
XOÀI THÁI   - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 105,000
TÁO Jia - Agri Việt Hưng.
Giá bán : 145,000